Start      Teori      Utdrag ur protokoll      Bilder      Energirådgivning      Energideklaration     
 

Termografering

Upptäck dolda energibovar och andra fel

Termografi, eller värmefotografering, är en teknik för att beröringsfritt mäta temperaturer och därmed kunna upptäcka dolda energibovar och andra fel. Det ger en bild av ett specifikt områdes värmefördelning och kan användas inom många områden, ex.vis för att
  • Kontrollera värmeläckage i byggnader.

  • Upptäcka fuktskador.

  • Hitta kontaktproblem i elektriska installationer.

  • Lokalisera värme- och kylslingor.

Termograferingen och tillhörande bildanalys utförs av certifierad termograför.
 

Energideklarationer

 
Sedan 1 januari 2009 gäller en lag om att en energideklaration ska upprättas för alla villor i samband med försäljning. Energideklarationen gäller sedan i 10 år. Syftet är att nå en effektivare energianvändning och därmed bidra till en mindre påverkan på klimatet.

För att få upprätta en energideklaration kräver Boverket en personlig certifiering utfärdad av godkänt kontrollorgan.
 
 
Har du någon fråga om termografi, energideklaration eller energirådgivning? Lämna ditt namn och telefonnummer eller e-post nedan, så kontaktar vi dig.
 
Namn:
Telefon:
E-post:

Meddelande:
  
 
 
 
Mälardalens Termografitjänst AB
Oppeby Gård, Äppelbo
611 94 Nyköping
Tel 0730-33 96 28 info@varmefotografering.se